Info Standhouders

Wij verwelkomen graag nieuwe en terugkerende standhouders. Hieronder vindt u alle informatie die belangrijk is voor u als standhouder. Word ook lid van onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven!


DEELNAMEPRIJZEN

Het standgeld bedraagt 3 € per tafel. De grootte van een tafel is +/- 1m50 lang en +/- 0,75 tot 1m diep. 

Standplaatsen zijn steeds binnen. Tafels en stoelen worden voorzien en hoeft u dus niet zelf mee te brengen. U dient wel zelf te voorzien in de inkleding van uw stand (bv. tafellaken, ...)

Het standgeld dient uiterlijk 5 werkdagen vooraf betaald te worden via overschrijving op volgend rekeningnummer:

RKEvzw
BNP-Paribas-FORTIS
IBAN  BE91 0012299967 76
BIC  GEBABEBB

Met vermelding "standplaats boekenmarkt". Pas wanneer wij uw storting hebben ontvangen is uw inschrijving definitief!

In geval van annulatie 5 werkdagen of langer op voorhand wordt het standgeld terugbetaald, maar worden er 2,50 € administratiekosten aangerekend. In geval van annulatie minder dan 5 dagen voor de start van de boekenmarkt wordt het standgeld niet terugbetaald, met uitzondering van overmacht wegens ziekte (indien u een kopie van het doktersbriefje bezorgt).


VOORWAARDEN

Uw verkoopmateriaal dient hoofdzakelijk uit boeken te bestaan. Dit mogen zowel nieuwe als tweedehands boeken zijn. Aanverwant materiaal (DVD's, kaartjes, wierook, ...) is toegestaan mits dit slechts een beperkt deel uitmaakt van uw assortiment en boeken het hoofdproduct blijven.

De boeken die u te koop aanbiedt dienen te passen binnen het kader van de Boekenmarkt Ieperman. Boeken over religie, spiritualiteit, esoterie, filosofie, kunst, cultuur, geschiedenis, mythologie, etnografie, antropologie, psychologie en aanverwanten zijn welkom. Het is echter niet de bedoeling om (overwegend) kookboeken of gewone leesboeken te koop aan te bieden; hiervoor kan u beter terecht op de Rommelmarkten Ieperman.


DATUMS

De datums van de boekenmarkten vindt u hier.


OPENINGSUREN

De boekenmarkt is geopend van 10u tot 17u. 

U kan vanaf 7u30 binnen om uw stand op te stellen. 


LOKATIE

De Boekenmarkten Ieperman vinden plaats in Kasteel Ieperman op volgend adres:

FVG
Bist 164
2610 Wilrjk

(ingang naast het gebouw via Sint-Bavostraat)


VOORZIENINGEN

Tafels en stoelen worden voorzien en hoeft u niet zelf mee te brengen. Verdere inkleding van uw stand dient u wel zelf te voorzien. 

Er is een cafetaria aanwezig, waar u koude en warme dranken kan nuttigen aan democratische prijzen. Kleine snacks zijn eveneens ter beschikking.

Er is een WC ter beschikking, deze is gratis te gebruiken door de standhouders. 
Voor bezoekers is de kostprijs 0,20 € per gebruik, of 1 € voor een dagkaart. Dit is te verkrijgen aan de cafetaria.

Wij maken publiciteit voor de boekenmarkten op tal van websites, Facebook en via flyers en affiches. Je kan zelf ook onze flyer downloaden door hier te klikken


INSCHRIJVINGEN

U kan inschrijven als standhouder via ons inschrijvingsformulier.

Indien u wenst, kan u ook telefonisch of via e-mail inschrijven:


Tel.: 03 / 830 51 58 (FVG) of  0497 / 20 71 89 (nieuw nummer)

Bij uw inschrijving verklaart u zich akkoord met het reglement van Boekenmarkt Ieperman (zie hieronder).

U dient bij uw inschrijving volgende informatie te voorzien:
  • Uw naam en adres
  • Uw contactgegevens
  • Het aantal tafels dat u wenst te reserveren

REGLEMENT BOEKENMARKT IEPERMAN

Het is toegelaten om tweedehands en nieuwe boeken te verkopen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan religie, levensbeschouwing, spiritualiteit, filosofie, geschiedenis, kunst, cultuur, etnografie, antropologie, esoterie en aanverwante onderwerpen. Aanverwant materiaal is eveneens toegestaan op voorwaarde dat boeken het hoofdartikel blijven.

Het is niet toegestaan om illegale reproducties van boeken, muziek, videomateriaal of andere mediadragers te koop aan te bieden. Het is eveneens verboden om voedingsmiddelen, wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen gratis of te koop aan te bieden waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de ambulante handel).

Goederen, die strijdig met dit reglement aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de boekenmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
 
Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang.

In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de boekenmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


Hieronder vindt u een link om het reglement te downloaden als PDF-bestand.
Ċ
Dafydd Allan,
Apr 16, 2016, 1:49 AM